Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záznam XV. rokovania Zastupiteľstva TSK z dňa 25.3.2019

V poradí druhé tohtoročné Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja (Z TSK) rokovalo v pondelok 25. marca 2019 pod vedením župana Jaroslava Bašku. Marcového zasadnutia s poradovým číslom XV. sa zúčastnilo 44 poslancov. Schôdzu bolo už tradične možné sledovať prostredníctvom on-line prenosu www.zastupitelstvo.sk.

V úvodnej časti marcového rokovania krajského parlamentu prítomných poslancov informoval hlavný kontrolór TSK Richard Horváth o kontrole plnenia uznesení, prijatých na XIV. zasadnutí Z TSK, ako aj o kontrole vybavovania sťažností a petícií na Úrade TSK v druhom polroku 2018. Pokiaľ ide o počet prijatých petícií, kontrolór oboznámil poslancov s klesajúcim trendom. Hlavný kontrolór predložil tiež správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra TSK za rok 2018. Útvar hlavného kontrolóra vykonal dovedna namiesto plánovaných 61 kontrolných akcií až 71 kontrol, čím dosiahol plnenie na viac ako 116%. Organizovanie metodických dní ako prevencie pre pochybeniami viedlo taktiež k poklesu  kontrolných zistení v porovnaní s rokom 2018 až o 144 kontrolných nálezov.

Viac informácií nájdete v našej tlačovej správe: https://www.tsk.sk/uradna-tabula/zasadnutia-zastupitelstva-tsk/zasadnutia-zastupitelstva-tsk/xv.-zasadnutie-zastupitelstva-tsk-krajske-zastupitelstvo-schvalilo-navrhy-projektov-z-europskych-fondov-pre-9-strednych-skol-naplno-pracuje-uz-aj-pracovna-skupina-pre-zdravotnictvo.html?page_id=598221

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK