Hlavná stránka > Zdravotníctvo > Rozpis služieb LSPP

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Zákonom č. 41/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.4.2013 v §7 ods. 6 upravuje povinnosť samosprávnym krajom určovať a zverejňovať rozpis lekárskej služby prvej pomoci na webovom sídle samosprávneho kraja.

Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.
Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

okres Bánovce nad Bebravou

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Hviezdoslavova 3/23, 95701 Bánovce nad Bebravou)
(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Hviezdoslavova 3/23, 95701 Bánovce nad Bebravou)
(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)
Ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci Ambulancia zubno-lekárskej LSPP (Hviezdoslavova 3/23, 95701 Bánovce nad Bebravou)
(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)

okres Ilava

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom)
(Mestská poliklinika Dubnica, m. p. o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava)
(Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.)

okres Myjava

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Staromyjavská 59, 90701 Myjava)
(POLYMORF s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Staromyjavská 59, 90701 Myjava)
(Nemocnica s poliklinikou Myjava)

okres Nové Mesto nad Váhom

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (M. R. Štefánika 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom)
(LSPP Nové Mesto nad Váhom, spol. s. r. o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Kpt. Nálepku 25/2411, 91501 Nové Mesto nad Váhom)
(LSPP Nové Mesto nad Váhom, spol. s. r. o.)

okres Partizánske

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Hrnčírikova 7/1445, 958 01 Partizánske)
(Zdravotnícke stredisko MEDICENTRUM s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Nová nemocnica 511, 95801 Partizánske)
(Nemocnica na okraji mesta, n. o.)

okres Prievidza

Ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci Ambulancia zubno-lekárskej LSPP (Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza)
(ORTHOX - PLUS, s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Nábrežná 5, 97101 Prievidza)
(Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Nábrežná 5, 97101 Prievidza)
(Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Priemyselná 3, 97101 Prievidza)
(Hornonitrianske bane, a. s.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (4, 97232 Chrenovec-Brusno)
(Matušková Anna, MUDr.)

okres Púchov

Ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci Ambulancia zubno-lekárskej LSPP (Štefánikova 827, 02001 Púchov)
(Wirghová Oľga MUDr.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Pod Lachovcom 55/1727, 02001 Púchov)
(PeDe s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Pod Lachovcom 55/1727, 02001 Púchov)
(SUNNY MEDICAL, spol. s.r.o.)

okres Trenčín

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Legionárska 28, 91171 Trenčín)
(Fakultná nemocnica Trenčín)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Legionárska 24, 91101 Trenčín)
(Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, n. o.)
Ambulancia zubno-lekárskej služby prvej pomoci Ambulancia zubno-lekárskej LSPP (Halalovka 63, 91108 Trenčín)
(BIO - FIT, s.r.o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Halalovka 63, 91108 Trenčín)
(BIO - FIT, s.r.o.)

okres Považská Bystrica

Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre deti a dorast Ambulancia LSPP pre deti a dorast (Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)
(DETSKÁ AMBULANCIA A POHOTOVOSŤ, s. r. o.)
Ambulancia lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých Ambulancia LSPP pre dospelých (Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)
(Vallová Anna, MUDr.)