Hlavná stránka > Zdravotníctvo > Rozpis služieb LSPP

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

Zákonom č. 41/2013 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1.4.2013 v §7 ods. 6 upravuje povinnosť samosprávnym krajom určovať a zverejňovať rozpis lekárskej služby prvej pomoci na webovom sídle samosprávneho kraja.

Lekárska služba prvej pomoci sa vykonáva podľa rozpisu ktorý obsahuje miesto výkonu lekárskej služby prvej pomoci, čas vykonávania lekárskej služby prvej pomoci a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumov vykonávania lekárskej služby prvej pomoci v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje.
Rozpis vykonávania lekárskej služby prvej pomoci sa považuje za doručený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinným vykonávať lekársku službu prvej pomoci desiatym dňom od jeho zverejnenia na webovom sídle samosprávneho kraja.

Rozpis služieb lekárskej služby prvej pomoci

okres Bánovce nad Bebravou

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)

(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)

(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou)

(NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o.)
 

okres Ilava

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom)

(Mestská poliklinika Dubnica)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)

(Fakultná nemocnica Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava)

(Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.)
 

okres Myjava

ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)

(Nemocnica s poliklinikou Myjava)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Staromyjavská 59, 90701 Myjava)

(POLYMORF s.r.o.)
 

okres Nové Mesto nad Váhom

ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(M. R. Štefánika 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom)

(LSPP Nové Mesto nad Váhom, spol. s. r. o.)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Kpt. Nálepku 2411/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom)

(LSPP Nové Mesto nad Váhom, spol. s. r. o.)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)

(Fakultná nemocnica Trenčín)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
 

okres Partizánske

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Nová nemocnica 511/95801 Partizánske)

(Nemocnica na okraji mesta, n. o.)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza)

(ORTHOX - PLUS, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Hrnčírikova 1445/7, 95801 Partizánske)

(Zdravotnícke stredisko MEDICENTRUM s.r.o.)
 

okres Považská Bystrica

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)

(DETSKÁ AMBULANCIA A POHOTOVOSŤ, s. r. o.)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Nemocničná 986, 01701 Považská Bystrica)

(Vallová Anna, MUDr.)
 

okres Prievidza

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)

(Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Nábrežná 5, 97101 Prievidza)

(Lekárske a zdravotnícke služby s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(4, 97232 Chrenovec-Brusno)

(Matušková Anna, MUDr.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Priemyselná 3, 97101 Prievidza)

(Hornonitrianske bane, a. s.)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza)

(ORTHOX - PLUS, s.r.o.)
 

okres Púchov

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)

(PeDe s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov)

(SUNNY MEDICAL, spol. s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(bližšie info o službách LSPP na tel. č. 042/4605111, Štefánikova 827/02001 Púchov)

(Wirghová Oľga MUDr.)
 

okres Trenčín

ambulancia LSPP - pre deti a dorast ambulancia LSPP - pre deti a dorast
(Legionárska 28, 91171 Trenčín)

(Fakultná nemocnica Trenčín)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
ambulancia LSPP - zubno-lekárska ambulancia LSPP - zubno-lekárska
(Halalovka 63, 91108 Trenčín)

(BIO - FIT, s.r.o.)
 
ambulancia LSPP - pre dospelých ambulancia LSPP - pre dospelých
(Legionárska 24, 91101 Trenčín)

(Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých, n. o.)