Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Materiály na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK 2020

02 Sprava z kontroly plnenia uzneseni prijatych na XXIV ZTSK (2 súbory)

04 Sprava o kontrole vybavovania staznosti a peticii UTSK za I polrok 2020 (2 súbory)

05 Volba HK TSK (7 súborov)

06 Navrh na schvalenie odmeny HK TSK za rok 2019 (2 súbory)

07b Navrh na schval prevodu prebyt NM pozemok k u Slavnica z dovodu hodneho osobit zretela (3 súbory)

07a Navrh na schvalenie prebyt spôsobu prevodu a predaja NM pozemku k u Nemsova v prospech M K (5 súborov)

07c Navrh na rozhodnutie o neupotrebit a vyradeni majetku TSK v sprave SOS Handlova z eviden formou fyz likvid (7 súborov)

07d Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C k u Podkylava v prospech L B (4 súbory)

07e Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C k u Dolna Suca v prospech M H (4 súbory)

07f Navrh na schval zriad VB na pozemku reg C k u Trenc Biskupice v prospech M D (4 súbory)

07g Navrh na schval zriad VB na pozemkoch k u Vlckovo v prospech ZSD BA (5 súborov)

07h Navrh na schval zriadenia VB na pozemku k u Hanzlikova v prospech Mesta TN (5 súborov)

07i Navrh na schval jednorazovej nahrady za zriad zakonneho VB na pozemku k u Sebedrazie v prospech SSD ZA (5 súborov)

07j Navrh na schval nadobudnutia prava VB k u Opatova od vlastnika pozemkov Mesta TN (9 súborov)

07k Navrh na schval nadobud prava VB k u Nemtova a Luborca od vlastnika pozemkov Mesto Nemsova (10 súborov)

07l Navrh na schval nadobud prava VB k u Skalska Nova Ves od vlastnika pozemku Obec Skalka nad Vahom (8 súborov)

07m Navrh na schval nadobud prava VB k u Nemsova od vlastnika pozemku Kaiser Slovakia Nemsova (10 súborov)

07n Navrh na rozhodnutie neupotrebit a vyradeni maj TSK v sprave SOS PD z evidencie formou fyz likvid (4 súbory)

07o Navrh na zmenu uznesenia ZTSK 372 2019 zo dna 25 11 2019 ktorym sa schvalilo nadobud vlast pozemkov bezodp prevodom (8 súborov)

08 Vyhodnotenie plnenia prijmov a cerpania vydavkov TSK za I polrok 2020 (3 súbory)

09 Navrh na prijatie navratnej fin vypomoci na kompenzaciu vypadku DzPFO v r 2020 Stanovisko HK k navrhu (5 súborov)

10 Navrh na prijatie navratnej fin vypomoci poskyt MFSR zo statnych fin aktiv 20 mil eur Stanovisko HK k navrhu (5 súborov)

11 Navrh na Zmenu rozpoctu TSK na r 2020 2022 (2 zmena) (3 súbory)

12 Navrh na schval VZN TSK 33 2020 ktorym sa meni VZN 8 2018 v zneni VZN TSK 10 2018 a VZN TSK 23 2019 (3 súbory)

13 Navrh na schval zapoj SS v zriadovat pôsob TSK do narod projektu Pomahajuce profesie v edukacii deti a ziakov II (2 súbory)

14a Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri Gymnaziu Skolska 2 Dubnica nV so sidlom Skolska 2 DnV (2 súbory)

14d Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS J A Batu Nam SNP5 PE so sidlom Nam SNP PE (2 súbory)

14c Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri SOS technickej Bratislavska 439 18 DnV so sidlom DNV (2 súbory)

14b Navrh na delegov zastupcov TSK do Rady skoly pri OA M Hodzu M Razusa 1 TN so sidlom TN (2 súbory)

15a Navrh na schval Dodatku c 5 k Zriadovacej listine SC TSK so sidlom Brnianska ulica 3 91105 TN (3 súbory)

15c Navrh na schval Dodatku c 4 k Zriadov listine CSS LUC 01852 Pruske c 399 (3 súbory)

15b Navrh na schval Dodatku c 3 k-.Zriadov listine CSS Sloven 01854 Slavnica 68 (3 súbory)

15d Navrh na schval Dodatku c 7 k Zriadov listine CSS v NMnV 91501 NMnV ul Bernolakova c 14 604 (3 súbory)

16a Navrhy projektu na schval podania ziadosti o NFP v ramci Operac prog LZ s nazvom Zodpoved priprava pre prax (3 súbory)

16d Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP PO na zmier dopadov Covid19 vNsP PD so sidlom v Bojniciach (3 súbory)

16c Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP Podpora opatreni na zmiernenie dopadov Covid19 v NsP PB (3 súbory)

16b Navrh projektu na schval podania ziadosti o NFP Podpora opatreni na zmiernenie dopadov Covid19 vNsP MY (3 súbory)

18 Navrh na schval Dodatku c 3 k Zml o spolupraci pri zabezp prepravy cestujucich na uzemi mesta TN spojmi PAD (3 súbory)

17 Deklaracia vzajomnej podpory vlajkovej kultur iniciativy EU Europske hl mesto kultury TN 2026 (3 súbory)

20 Vyrocna sprava KOCR TN region za r 2019 (3 súbory)

19 Navrh na menovanie clenov dozor organov nemocnic v zriadovat pôsobnosti TSK (2 súbory)

Materiály na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK ZIP 154,29 MB

Pozvánka na XXV. zasadnutie Zastupiteľstva TSK PDF 372,95 kB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK