Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Štrukturálne fondy v období 2004-2006

Celý názov

Skratka

link

Operačný program Základná infraštruktúra

OP ZI

www.build.gov.sk 

Interreg III A SR-ČR

Interreg IIIA SR-ČR

www.sk-cz.eu
www.build.gov.sk 

Sektorový operačný program Ľudské zdroje

SOP ĽZ

www.esf.gov.sk
www.employment.gov.sk 

Sektorový operačný program Priemysel a služby

SOP PaS

www.economy.gov.sk 

Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

SOP PaRV

www.strukturalnefondy.sk

Štrukturálne fondy

ŠF

www.strukturalnefondy.sk

Komunitárne programy EÚ

 

www.cvno.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK