Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dohody o spolupráci s turistami a cyklistami otvárajú Trenčianskemu kraju nové možnosti

Dohody o spolupráci s turistami a cyklistami otvárajú Trenčianskemu kraju nové možnosti

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) s Klubom slovenských turistov (KST) a Slovenským cykloklubom (SCK) podpísali Dohody o spolupráci. V pondelok 21. júla 2014 ich v neformálnej turisticko-cyklistickej atmosfére, uprostred prírodných rekvizít a dekorácií ako stan, ešus či bicykle, bezprostredne pred Úradom TSK spečatili predseda TSK Jaroslav Baška, predseda KST Peter Dragúň a predseda SCK Juraj Hlatký.

Za KST a SCK stojí ich vyše 20-ročná prax. Takáto vzájomná spolupráca v oblastiach turistiky a cyklistiky je v rámci TSK novinkou.

„Prostredníctvom podpísaných dohôd  chceme podporovať zdravý životný štýl a rozvoj cestovného ruchu v kraji za úzkej spolupráce s obidvomi organizáciami. Budeme ich aj finančne podporovať,  každý rok dostanú príspevok na značenie turistických chodníkov a cyklotrás či na budovanie nových. Keď spojíme sily, bude naša práca efektívnejšia a výsledky budú lepšie a hmatateľnejšie. Prejsť sa po našom peknom kraji na bicykli či ako turista je nielen pekné a príjemné, ale aj zdraviu prospešné. Verím, že spolupráca bude v budúcnosti rozšírená aj o spoločné možnosti čerpania finančných  prostriedkov z eurofondov, čo dopomôže rozvoju cestovného ruchu v kraji,“ povedal po podpise dohôd predseda TSK Jaroslav Baška.

„Vítame podpis  dohody,“  uviedol aj predseda Slovenského cykloklubu Juraj Hlatký. „Trenčiansky kraj má v súčasnosti 1200 km značených cykloturistických trás. Prvé sme zaznamenali v roku 2000, potom nastal obrovský rozmach, ale žiaľ  v nasledujúcich rokoch nás ostatné kraje predbehli. Preto nás teší, že s príchodom nového predsedu – aktívneho cyklistu, ktorý osobne kraj prešiel na bicykli nastal pozitívny zlom, ktorý nás môže posunúť opäť vpred. Máme čo robiť, preto sa tešíme na spoluprácu a obnovu a zveľadenie cyklotrás v našom kraji.“

Dohodu uvítal aj predseda Klubu slovenských turistov Peter Dragúň. „Ľudia, ktorí nechodia do prírody, prichádzajú o veľa,“ zdôraznil. „ Príroda  a ľudia, ktorí do nej chodia, dokážu vytvoriť zázračnú atmosféru, ktorá lieči. Na základe dohody o spolupráci plánujeme zachovať  a doplniť existujúcich  viac ako 1700 km značenia turistických chodníkov, no máme aj ďalšie plány. Vzniká nový trend - certifikácia turistických chodníkov a doplnenie služieb pre turistov, budovanie rozhľadní a podobne. Máme veľa nápadov, dohodneme sa na spoločných prioritách.“

Podpis dohody je ďalšou dôležitou čiarkou na časovej osi k vybudovaniu projektu s pracovným názvom Vážska cyklotrasa. V najbližších týždňoch sa vďaka dohode začne príprava štúdie realizovateľnosti a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Obsahom každej Dohody o spolupráci je osem článkov, v ktorých sú definované predmety spolupráce zúčastnených strán, ako napríklad: ochrana historických a kultúrnych pamiatok, podpora a vytváranie podmienok pre turistiku, resp. cykloturistiku, táborenie a pobyt v prírode, podpora cestovného ruchu či spoznávanie krajiny. Spoločné úsilie zúčastnených strán by malo prispieť k zdravému životnému štýlu, zachovávaniu historických a kultúrnych hodnôt a prírodných krás Trenčianskeho kraja s dôrazom na ochranu prírody a životného prostredia. Všetky strany sa zhodli, že jednou z dôležitých činností je obnova a údržba existujúcich turistických, resp. cykloturistických značení, výstavba a značkovanie nových trás.

Klub slovenských turistov (KST) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.

KST je spracovateľom a odborným garantom STN 01 8025 Turistické značenie, má štátnu akreditáciu na Ministerstve školstva SR v odbornosti Značkár a Inštruktor značenia. KST metodicky riadi budovanie celoslovenskej siete podľa STN 01 8025 značkovaných peších, lyžiarskych a jazdeckých turistických trás, ako aj trás pre turistiku zdravotne postihnutých, vedie evidenciu týchto trás na území SR, prideľuje im farebnosť a evidenčné čísla.

KST zastupuje Slovensko v medzinárodných turistických organizáciách, napája a koordinuje slovenskú sieť peších a lyžiarskych turistických značkovaných trás na európsku sieť. Predsedom KST je Peter Dragúň.

Slovenský cykloklub (SCK) je občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou.

SCK je spracovateľom a odborným garantom STN 01 8028 Cykloturistické značenie, ktorá bola spracovaná v roku 2000. SCK má štátnu akreditáciu na Ministerstve školstva SR v odbornosti Značkár cykloturistických trás. SCK metodicky riadi budovanie celoslovenskej značenej siete cykloturistických trás, vedie evidenciu vyznačených cykloturistických trás, prideľuje im farebnosť a evidenčné čísla.

SCK zastupuje Slovensko v Európskej cyklistickej federácii i iných organizáciách, napája a koordinuje slovenskú cyklosieť na európsku sieť Eurovelo. Predsedom SCK je Juraj Hlatký.

Fotogaléria

Súvisiace video

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK