Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Záverečný účet za rok 2005

Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne bol zriadený v zmysle zákona č. 302/2001 Z.z. v z.n.p. ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

V roku 2005 Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej TSK) zabezpečoval úlohy v rámci svojej pôsobnosti určenej zákonom v oblasti tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, rušil, zriaďoval, zlučoval a kontroloval svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, zabezpečoval údržbu ciest na svojom území, racionálnym prístupom zabezpečoval zdravotnícku starostlivosť na území kraja, utváral podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania v stredných školách, poskytoval a rozvíjal sociálne služby, utváral podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít a metodicky sa podieľal na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK