Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

O projekte

Prečo Trenčiansky samosprávny kraj realizuje projekt „Podpora AAL v podmienkach TSK“

aal projekt

Trenčiansky samosprávny kraj sa  pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Práve z tohto dôvodu sa zapojil do výzvy vyhlásenej v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a následne sa stal úspešným žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora AAL v podmienkach TSK“ realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Podpora AAL v podmienkach TSK

Predmetom projektu je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie služby monitorovania a signalizácie potreby pomoci, ktorá bude realizovaná prostredníctvom bezplatne poskytovaného elektronického nástroja IDA. Využitie novej sociálnej služby umožní znížiť zdravotné, sociálne a bezpečnostné riziká u seniorov a zdravotne postihnutých ľudí, prinesie predĺženie samostatného a nezávislého života v prirodzenom domácom prostredí, príp. umožňuje predchádzať nástupu občana do pobytového zariadenia sociálnych služieb. Elektronický systém bude bezplatne k dispozícii mestám, obciam a poskytovateľom sociálnych služieb v trenčianskom kraji. Po skončení projektu bude TSK v dobe udržateľnosti  zabezpečovať prevádzku systému  z vlastných zdrojov.

Súvisiace video

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK