Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ďalšie užitočné informácie

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

29. októbra 2018 |

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Informácia pre potenciálnych žiadateľov v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

25. júna 2018 |

K aktuálne vyhlásenej výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 vydal Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A SK - CZ nasledovné usmernenie: v rámci špecifického cieľa 2.2 Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území pre danú výzvu vysoké školy zo Slovenska a Česka nie sú oprávnenými žiadateľmi. Školy a vzdelávacie inštitúcie sú oprávnenými žiadateľmi v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK