Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond malých projektov v rámci Programu Interreg V-A SK-CZ - Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N

Správcovia Fondu malých projektov – Region Bílé Karpaty v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP č. 4/FMP/6c/I,N (ďalej len „výzva“).

Výzva bola vyhlásená dňa 2.9.2019 a termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je do 4.11.2019.

Výzva je vyhlásená v rámci Prioritnej osi 2 – Kvalitné životné prostredie, v Investičnej priorite 3 - Zachovanie, ochrana a podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva.

Bližšie informácie k vyhlásenej výzve nájdete na link:

http://www.regionbilekarpaty.cz/4.vyzva

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html.

 

Správcovia Fondu malých projektov pripravujú semináre pre žiadateľov. Bližšie informácie o mieste konania, o termínoch konania a možnostiach prihlásenia sa budú zverejnené v najbližších dňoch na stránke Správcu FMP:

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/fond-malych-projektov-interreg-sk-cz.html

alebo na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja:

https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/fond-malych-projektov-v-ramci-programu-interreg-v-a-sk-cz.html?page_id=432497

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK