Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zverejnenie výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká
republika vyhlásil dňa 10.6.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 v rámci prioritnej osi: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, Investičnej priority: Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c), Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu.

Termín predkladania žiadostí o NFP je do 15.10.2021.

Vzhľadom k tomu, že stránka programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ (www.sk-cz.eu) má technické problémy, prikladáme všetky dokumenty súvisiace s výzvou č. 13.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK