Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu.

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a z toho 38 stredných škôl, 1 jazyková škola a 1 školské zariadenie (KCVČ).

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

15
Vynovenú kuchyňu s jedálňou bude mať ďalšia župná škola

Vynovenú kuchyňu s jedálňou bude mať ďalšia župná škola

Okrem aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie stravovacej prevádzky na Strednej odbornej škole J. A. Baťu v Partizánskom plánuje Trenčianska župa zmodernizovať aj Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP). Kraj tak naďalej pokračuje v investíciách do stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK