Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu.

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 41 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a z toho 39 stredných škôl, 1 jazyková škola a 1 školské zariadenie (KCVČ).

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

11
V Považskej Bystrici oslávili Deň študentstva športom i konferenciou, na ktorej vystúpil aj národný ambasádor pre odborné vzdelávanie Jaroslav Baška

V Považskej Bystrici oslávili Deň študentstva športom i konferenciou, na ktorej vystúpil aj národný ambasádor pre odborné vzdelávanie Jaroslav Baška

Zajtrajší 17. november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je tiež  Medzinárodným dňom študentstva. Mladí aktívni ľudia v Považskej Bystrici sviatok, ktorý je pripomenutím historických udalostí z roku 1939, každoročne oslavujú vlastným Dňom študentstva. Kým po minulé roky program pozostával z prevažne športových aktivít, v tom aktuálnom k nim pribudla aj konferencia pre mladých ľudí s motiváciou k participácii.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK