Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Školstvo a šport

Vzdelávanie človeka je jedným z hlavných činiteľov podmieňujúcich rozvoj každého národa. Školstvo však nemá len vzdelávaciu, ale aj výchovnú funkciu.

Trenčiansky samosprávny kraj vytvára a zabezpečuje podmienky vzdelávania žiakov prostredníctvom 40 organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a z toho 38 stredných škôl, 1 jazyková škola a 1 školské zariadenie (KCVČ).

Šport, ako jedna z mála oblastí života ľudí má v spoločnosti svoje historicky definované postavenie už od zrodu civilizácie. V modernej spoločnosti je šport všeobecne akceptovanou súčasťou života prirodzene ovplyvňujúcou všetky jeho zložky. Ako nástroj pre vytváranie zdravého životného štýlu pozitívne ovplyvňuje telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, s cieľom preferovať spoločné aktivity dospelých a detí v rámci posilnenia rodinných väzieb.

Aktuality

7
Skúšku dospelosti za zeleným stolom bude skladať len 117 maturantov župných stredných škôl

Skúšku dospelosti za zeleným stolom bude skladať len 117 maturantov župných stredných škôl

S ohľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s koronavírusom, ktorá zatvorila školy už v marci, rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, že ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa vykoná administratívne – priemerom známok. Klasickú maturitu absolvujú len tí študenti, ktorí s priemernými známkami za všetky roky štúdia nesúhlasia, prípadne si chcú zvýšiť jazykovú úroveň z cudzieho jazyka či pridať predmet naviac.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK