Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Bojnice, Školská 369, Bojnice

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 1 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:85 osôb
Deň začatia poskytovania:8.3.2010
Miesto poskytovania:Školská 369/40, 97201 Bojnice
Telefón:

+421 465121601

Email:

sekretariat@bojnice.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Katarína Chabadová
Poskytovateľ: Mesto Bojnice
Sládkovičova  176/1
97201  Bojnice
IČO: 00318001
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK