Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Denné centrum

§56 zákona 448/2008

  1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
  2. V dennom centre sa najmä
    1. poskytuje sociálne poradenstvo,
    2. zabezpečuje záujmová činnosť.

Ilava

Mesto Dubnica nad Váhom, ČSA 1187
ČSA 1187/4, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396
Centrum neziskových organizácií Dubnica nad Váhom, Moyzesova 396/19, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Dubnica nad Váhom, Prejtská 135
Spoločenský dom, Prejtská 135, 01841 Dubnica nad Váhom
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Horná Poruba
379, 01835 Horná Poruba
Denné centrum | ambulantná forma
 

Myjava

Mesto Brezová pod Bradlom, Námestie 7.apríla 409
Námestie 7.apríla 409/20, 90613 Brezová pod Bradlom
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Myjava, Hoštáky 671
Denné centrum, Hoštáky 671/12, 90701 Myjava
Denné centrum | ambulantná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Mesto Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813
Denné centrum Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Denné centrum | ambulantná forma
 

Partizánske

Mesto Partizánske, Februárová 152
Klub spoločenských organizácií - denné centrum, Februárová 152/1, 95801 Partizánske
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Bošany, Družstevná 117
Klub dôchodcov, Družstevná 117/2, 95618 Bošany
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Kolačno
Denné centrum, 164, 95841 Kolačno
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Malé Uherce, Uherecká 110
Denné centrum, Uherecká 110/96, 95803 Malé Uherce
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Veľké Uherce
360, 95841 Veľké Uherce
Denné centrum | ambulantná forma
 

Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica, Športovcov 2115
Denné centrum pre seniorov - kluby dôchodcov, Športovcov 2115/51, 01701 Považská Bystrica
Denné centrum | ambulantná forma
 

Prievidza

Mesto Bojnice, Školská 369
Školská 369/40, 97201 Bojnice
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Handlová, SNP 52
SNP 52/14, 97251 Handlová
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Bojnická cesta 409
Denné centrum Píly, Bojnická cesta 409/21, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Na záhumní 422
Denné centrum Necpaly, Na záhumní 422/2, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Pekná ulica 201
Denné centrum Hradec, Pekná ulica 201/1, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Podhorská ulica 399
Denné centrum Veľká Lehôtka, Podhorská ulica 399/79, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Ulica F. Hečku 316
Denné centrum Malá Lehôtka, Ulica F. Hečku 316/45, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Ulica K. Novackého 501
Denné centrum Sever, Ulica K. Novackého 501/14, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 
Mesto Prievidza, Ulica T. Vansovej 529
Denné centrum Bôbar, Ulica T. Vansovej 529/16, 97101 Prievidza
Denné centrum | ambulantná forma
 

Púchov

Mesto Púchov, Námestie slobody 1400
Denné centrum, Námestie slobody 1400/12, 02001 Púchov
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Beluša, Farská 1155
Farská 1155/52, 01861 Beluša
Denné centrum | ambulantná forma
 
Obec Lazy pod Makytou, Lazy pod Makytou 324
Denné centrum, Lazy pod Makytou 324, 02055 Lazy pod Makytou
Denné centrum | ambulantná forma
 

Trenčín

Mesto Trenčín, Osvienčimská 1720
Osvienčimská 1720/3, 91101 Trenčín
Denné centrum | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK