Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813, Nové Mesto nad Váhom

Druh sociálnej služby: Denné centrum (§ 56 a § 12 ods. 2 písm. e) bod 3 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§56 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Kapacita:50 osôb
Deň začatia poskytovania:10.2.2016
Miesto poskytovania:Denné centrum Stará Turá, Ulica M. R. Štefánika 813/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:

+421 327461610

Email:

primator@staratura.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Jaroslava Antalová
Poskytovateľ: Mesto Stará Turá
SNP  1/2
91601  Stará Turá
IČO: 00312002
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK