Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344, Bzince pod Javorinou

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:1.12.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
Mobil:

+421901918505

Email:

info@cssjavorina.sk

Telefón:

+421326501421

Zodpovední zástupcoviaMgr. Sylvia Kuricová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA
Školská  344/50
91611  Bzince pod Javorinou
IČO: 31118682

Zoznam čakateľov

CSS - DOMOV JAVORINA, Bzince pod Javorinou 344, 91611 Bzince pod Javorinou
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
   
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK