Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Domov sociálnych služieb

§38 zákona 448/2008

 1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008.
 2. V domove sociálnych služieb sa
  1. poskytuje 
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť, 
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. zákona č. 448/2008.
 6. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 7. V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.
 8. Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.

Bánovce nad Bebravou

Archa, n.o., 5. apríla 792
5. apríla 792/14, 95701 Bánovce nad Bebravou
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Ilava

Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261
Agentúra sociálnych služieb - ASS n. o., Gagarinova 1261/43, 01841 Dubnica nad Váhom
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671
Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN, 68, 01854 Slavnica
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Myjava

Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889
Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Drahuška a my...
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Drahuška a my...
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Sociálne služby Myjava, n.o., Hoštáky 671
Sociálne služby Myjava, n. o., Hoštáky 671/12, 90701 Myjava
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
Centrum sociálnych služieb , 68, 91308 Nová Bošáca
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie, 4, 91307 Zemianske Podhradie
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

Centrum Naša chalúpka,o.z., Februárová 1478
Centrum Naša chalúpka, o. z., Februárová 1478/2, 95801 Partizánske
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Denné Centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107
Denné centrum Frézia Partizánske n. o., Veľká Okružná 1107/15, 95801 Partizánske
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649
Domov n. o., Partizánske, Nádražná 649/6, 95801 Partizánske
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 01821 Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
197, 01821 Dolný Lieskov
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o.
Centrum sociálnych služieb - Riviéra, n. o., 541, 01801 Udiča
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Občianske združenie Svätého Lazara, Dedovec 1747
Občianske združenie Svätého Lazara - pavilón MŠ, Dedovec 1747/266, 01701 Považská Bystrica
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 

Prievidza

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Veterná ulica 259/11, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Ulica odbojárov 181
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Ulica odbojárov 181/6, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
HUMANITY-Centrum sociálnej pomoci, Viničná ulica 679
HUMANITY - CSP Veľká Lehôtka, Viničná ulica 679/17, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700
Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700
NOVÝ DOMOV n. o., Ulica K. Kuzmányho 700/35, 97101 Prievidza
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
SENIOR Nitrianske Rudno, n. o., 66, 97226 Nitrianske Rudno
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Púchov

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80
Centrum sociálnych služieb - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Bezručova 1330
Edukačno-rehabilitačné centrum v Trenčíne, Bezručova 1330/55, 91101 Trenčín
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
Domov sociálnych služieb | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - LIPA
10, 91304 Kostolná-Záriečie
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovce
122, 91305 Adamovské Kochanovce
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45
Občianske združenie Čistá duša, Janka Palu 45/22, 91441 Nemšová
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Občianske združenie Čistá duša, Nám. SNP 80
Domov sociálnych služieb Čistá duša, Nám. SNP 80/9, 91101 Trenčín
Domov sociálnych služieb | ambulantná forma
 
Obec Trenčianska Turná
829, 91321 Trenčianska Turná
Domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK