Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604, Nové Mesto nad Váhom

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 38 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:4.3.2010
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Email:

info@cssnovemesto.sk

Telefón:

+421 327741711

Mobil:

+421 918418861

Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Sekerová
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom
Bernolákova ulica  604/14
91501  Nové Mesto nad Váhom
IČO: 42017769

Zoznam čakateľov

CSS v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova 14/604, 91501 Nové Mesto nad Váhom
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
   
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK