Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, Púchov

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3
Kapacita:2 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2017
Miesto poskytovania:Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
Email:

info@cssnosice.sk

Telefón:

+421 424641264 ,424641433

Zodpovední zástupcoviaMgr. Daniela Cigániková
Poskytovateľ: Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
57
02001  Púchov
IČO: 00628115

Zoznam čakateľov

DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov
domov sociálnych služieb | ambulantná forma
   
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK