Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Borčice

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 2 a § 41 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:16.3.2020
Miesto poskytovania: obec: Borčice
Mobil:

+421 903 493 283 (Ing. Jana Betáková)

Email:

urad@obecborcice.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. Miroslava Gajdošíková
Poskytovateľ: Obec Borčice
73
01853  Borčice
IČO: 00692310
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK