Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Jasenica

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:20.7.2009
Miesto poskytovania: obec: Bodiná, Čelkova Lehota, Dolná Mariková, Dolný Lieskov, Domaniža, Ďurďové, Hatné, Horná Mariková, Horný Lieskov, Jasenica, Klieština, Malé Lednice, Papradno, Plevník-Drienové, Počarová, Podskalie, Prečín, Pružina, Sádočné, Stupné, Udiča, Vrchteplá, Brvnište, Záskalie
Telefón:

+421 424385184

Email:

jasenica@stonline.sk

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Yveta Juššiková, PhD.
Poskytovateľ: Obec Jasenica
130
01817  Jasenica
IČO: 00317349
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK