Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§41 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.1.2011
Miesto poskytovania:
Mobil:

+421 905474198

Email:

susnmnv@gmail.com

Telefón:

+421 327745811

Zodpovední zástupcoviaLenka Janetzká
Poskytovateľ: Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
Hviezdoslavova 36
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK