Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520, Prievidza

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - Fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä pervazívna vývinová porucha - autizmus.
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:1.6.2019
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520/8, 97101 Prievidza
Email:

iveta.laukova@cssdomino.sk, info@cssdomino.sk (riaditeľ)

jana.barborkova@cssdomino.sk (zodpovedný zástupca)

Mobil:

+421 901 918521 (riaditeľ)

+421 901 918523 (zodpovedný zástupca)

Zodpovední zástupcoviaMgr. Jana Barborková
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - DOMINO
Veterná ulica  259/11
97101  Prievidza
IČO: 00648701

Zoznam čakateľov

CSS - DOMINO, Včelárska 8, 97101 Prievidza
špecializované zariadenie | ambulantná forma
   
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK