Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Špecializované zariadenie

§39 zákona 448/2008

 1. V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
 2. V špecializovanom zariadení sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. záujmová činnosť,
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku vyššie sa neutvárajú podmienky v špecializovanom zariadení, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa §22 zákona č. 448/2008.
 6. V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.

Bánovce nad Bebravou

Centrum sociálnej starostlivosti Podhorie, n.o.
CSS Podhorie, n. o., 95, 95653 Krásna Ves
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1284/1, 95701 Bánovce nad Bebravou
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, K Zornici 1623/17A, 95701 Bánovce nad Bebravou
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou, Textilná 900/7, 95701 Bánovce nad Bebravou
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb Kšinná, 70, 95641 Kšinná
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Ilava

Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671
Centrum sociálnych služieb - AVE, Športovcov 671/23, 01841 Dubnica nad Váhom
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov Dubina, mestská rozpočtová organizácia, Prejtská 131
Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o., Prejtská 131/152, 01841 Dubnica nad Váhom
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Myjava

Centrum sociálnych služieb - Jesienka, Staromyjavská 889
Staromyjavská 889/77, 90701 Myjava
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Drahuška a my...
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Drahuška a my...
Drahuška a my ..., Komunitné centrum Drahuškovo, 828, 91616 Krajné
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA, Školská 344
Centrum sociálnych služieb -DOMOV JAVORINA, Školská 344/50, 91611 Bzince pod Javorinou
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca
68, 91308 Nová Bošáca
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604
Centrum sociálnych služieb v Novom Meste nad Váhom, Bernolákova ulica 604/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Senior Modrová, n.o.
298, 91635 Modrová
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

Centrum sociálnych služieb - Partizánske, Škultétyho 653
CSS - Partizánske, Škultétyho 653/20, 95801 Partizánske
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN, Zakvášov 1935
Centrum sociálnych služieb -- BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 01707 Považská Bystrica
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - LÚČ, Nemocničná 986
Nemocničná 986/1, 01701 Považská Bystrica
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 01821 Dolný Lieskov
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno
Centrum sociálnych služieb Obce Papradno, 12, 01813 Papradno
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Modrá cesta - Považská Bystrica, Odborov 244
Odborov 244/8, 01701 Považská Bystrica
Špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, 37, 01803 Horná Mariková
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

Centrum sociálnych služieb - Bôrik (CSS - Bôrik), Žltá 319
Centrum sociálnych služieb - Bôrik, Žltá 319/25, 97213 Nitrianske Pravno
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520
Centrum sociálnych služieb - DOMINO, Včelárska ulica 520/8, 97101 Prievidza
Špecializované zariadenie | ambulantná forma
 

Púchov

Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620
Centrum sociálnych služieb - Chmelinec, Hoštínska 1620/3, 02001 Púchov
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486
Centrum sociálnych služieb - KOLONKA, J. Smreka 486/12, 02001 Púchov
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80
Centrum sociálnych služieb -- Lednické Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

AUTIS
Trenčianske autistické centrum PROAUTIS, 259, 91338 Soblahov
Špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie | pobytová - týždenná forma
 
Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie | ambulantná forma
 
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134
Centrum sociálnych služieb - Juh, Liptovská 3134/10, 91108 Trenčín
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC, Školská 806/3, 91442 Horné Srnie
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39
Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Trenčín, Stromová 2539
Dom humanity, Stromová 2539/5, 91101 Trenčín
Špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK