Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Dolný Lieskov

Druh sociálnej služby: Špecializované zariadenie (§ 12 ods. 1 písc. c) bod 1 a § 39 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§39 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoleté fyzické osoby - muži, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie. Miesto výkonu pracovnej terapie: Centrum sociálnych služieb: BYSTRIČAN, Zakvášov 1935/453, 017 01 Považská Bystrica.
Kapacita:42 osôb
Deň začatia poskytovania:25.9.2009
Miesto poskytovania:Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, 197, 01821 Dolný Lieskov
Telefón:

+421 424353273

Email:

frantisek.martaus@cssdolnylieskov.sk

Zodpovední zástupcoviaIng. František Martaus, PhD.
Poskytovateľ: Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
197
01821  Dolný Lieskov
IČO: 00632414

Zoznam čakateľov

CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
špecializované zariadenie | pobytová - ročná forma
   
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK