Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany, Lúka

Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania (§ 29 a § 12 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§29 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 pism. g) s poskytnutím ubytovania na určitý čas
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:15.8.2016
Miesto poskytovania:Zariadenie núdzového bývania, 1, 91633 Lúka
Mobil:

+421 903971864

Email:

anmatasova@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMgr. Anna Maťašová
Poskytovateľ: Katolícka jednota Slovenska, pobočka Piešťany
N. Teslu  4434/8
92101  Piešťany
IČO: 006993490034
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK