Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mesto Stará Turá, 8.apríla 217, Stará Turá

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:13 osôb
Deň začatia poskytovania:12.4.2010
Miesto poskytovania:8.apríla 217/2, 91601 Stará Turá
Telefón:

+421 327461611

Email:

primator@staratura.sk

Zodpovední zástupcoviaBc. Janka Macúchová
Poskytovateľ: Mesto Stará Turá
SNP  1/2
91601  Stará Turá
IČO: 00312002
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK