Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie opatrovateľskej služby

§36 zákona 448/2008

 1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
 2. V zariadení opatrovateľskej služby sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.
 3. V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.

Ilava

Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca, Bytovky 898/16, 01864 Košeca
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Myjava

Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA", Hurbanova 621
Zariadenie opatrovateľskej služby, Hurbanova 621/13, 90701 Myjava
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o.
Zariadenie pre seniorov a ZOS Adonis, n. o., 292, 91616 Krajné
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Ulica J. Kollára 342
Zariadenie opatrovateľskej služby, Ulica J. Kollára 342/12, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Mesto Stará Turá, 8.apríla 217
8.apríla 217/2, 91601 Stará Turá
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Obec Čachtice, Malinovského 427
Malinovského 427/56, 91621 Čachtice
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Obec Považany
144, 91626 Považany
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Senior Modrová, n.o.
298, 91635 Modrová
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
26, 91642 Moravské Lieskové
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Partizánske

Mesto Partizánske, Družstevná 833
Zariadenie opatrovateľskej služby, Družstevná 833/22, 95801 Partizánske
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Považská Bystrica

Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková
Zariadenie sociálnych služieb Obce Horná Mariková, 37, 01803 Horná Mariková
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Prievidza

SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107
SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o., Márie Krššákovej 1107/1, 97251 Handlová
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
SENIOR Nitrianske Rudno, n.o.
66, 97226 Nitrianske Rudno
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
SÝKORKA n. o., Záhumenská 391
SÝKORKA n. o., Záhumenská 391/146, 97223 Dolné Vestenice
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Púchov

Obec Beluša, Farská 1157
Zariadenie opatrovateľskej služby, Farská 1157/54, 01861 Beluša
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Senior Klub, n. o., Hoštínska 934
Hoštínska 934/25, 02001 Púchov
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 

Trenčín

Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39
Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Mesto Nemšová, Odbojárov 184
Centrum sociálnych služieb Nemšová, Odbojárov 184/7, 91441 Nemšová
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Obec Trenčianska Teplá, M. Kukučína 690
M. Kukučína 690/11, 91401 Trenčianska Teplá
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 271/42, 91101 Trenčín
Zariadenie opatrovateľskej služby | pobytová - ročná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK