Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Čachtice, Malinovského 427, Čachtice

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 36 zákona č. 448/2008 z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:16 osôb
Deň začatia poskytovania:13.4.2011
Miesto poskytovania:Malinovského 427/56, 91621 Čachtice
Telefón:

+421 327401024

Email:

zos@cachtice.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Mária Blanárová
Poskytovateľ: Obec Čachtice
Malinovského  769/57
91621  Čachtice
IČO: 00311464
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK