Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

MALÝ MRAVČEK, Opatovská 523, Trenčín

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:17.12.2018
Miesto poskytovania:MALÝ MRAVČEK, Opatovská 523/15, 91101 Trenčín
Mobil:

+421 915 893105 (štatutárny zástupca)

Email:

malymravcektn@gmail.com (e-mail na štatutára)

Zodpovední zástupcoviaPhDr. Mária Červeňanová
Poskytovateľ: MALÝ MRAVČEK
Pred poľom  368/12
91101  Trenčín
IČO: 50109201
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK