Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

§32b zákona 448/2008

 1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
 2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
  1. nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,
  2. voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.
 3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
  1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
  2. stravovanie,
  3. výchova.
 4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
 5. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.

Ilava

COLIN CAPITAL, s. r. o.
COLIN CAPITAL, s. r. o., 388, 01852 Pruské
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Detské centrum Matilda s. r. o., Kollárova 1301
Detské centrum Matilda s. r. o., Kollárova 1301/11, 01841 Dubnica nad Váhom
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mgr. Andrea Kontová, Hájová 4171
Detské centrum DOROTKA, Hájová 4171/5, 01841 Dubnica nad Váhom
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mgr. Andrea Kontová, Trenčianska 66
Detské opatrovateľské centrum Julinka, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
OZ VILA VILÔČKA, Moyzesova 72
OZ VILA VILÔČKA, Moyzesova 72/8, 01901 Ilava
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Myjava

OZ Včielka Vrbovce
OZ Včielka Vrbovce, 83, 90703 Myjava
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Nové Mesto nad Váhom

Mgr. Jarmila Horváthová, Fándlyho ulica 878
Detské opatrovateľské centrum, Fándlyho ulica 878/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Partizánske

Ing. Lucia Kováčiková, Školská 1700
Školská 1700/2B, 95801 Partizánske
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Malinová n.o., Družstevná 118
Družstevná 118/3, 95618 Bošany
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Považská Bystrica

Mesto Považská Bystrica, Dukelská 977
Mesto Považská Bystrica - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Dukelská 977, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mesto Považská Bystrica, Rozkvet 2024
Mesto Považská Bystrica - zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Rozkvet 2024, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mgr. Mária Štrbková, Stred 58
Detské opatrovateľské centrum "Babyland", Stred 58/52, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
TeKat s.r.o., Dedovec 1887
Dedovec 1887/405, 01701 Považská Bystrica
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Prievidza

Aneta Nechalová Tesori di Montessori, Hrabová ulica 374
Tesori di Montessori, Hrabová ulica 374/15, 97101 Prievidza
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Hrivko, Duklianska ulica 53
Duklianska ulica 53/5, 97101 Prievidza
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mgr. Júlia Kozáková
Detské jasle Perinkovo, 367, 97232 Chrenovec-Brusno
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Púchov

Stredisko Evanjelickej Diakonie, Royova 774
Stredisko Evanjelickej Diakonie, Royova 774/6, 02001 Púchov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 

Trenčín

MALÝ MRAVČEK, Opatovská 523
MALÝ MRAVČEK, Opatovská 523/15, 91101 Trenčín
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Mgr. Ivana Kopčanová, Opatovská 701
Opatovská 701/53, 91101 Trenčín
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., 28.októbra 1169
28.októbra 1169/7, 91101 Trenčín
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
TRALALA,o.z., Pod Juhom 3455
TRALALA - detské centrum, Pod Juhom 3455/24, 91101 Trenčín
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | ambulantná forma
 
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK