Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Mgr. Andrea Kontová, Hájová 4171, Dubnica nad Váhom

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podla § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:20.11.2018
Miesto poskytovania:Detské centrum DOROTKA, Hájová 4171/5, 01841 Dubnica nad Váhom
Email:

andrea.kontova@gmail.com

Mobil:

+421 905 690408,

Zodpovední zástupcoviaMgr. Andrea Kontová
Poskytovateľ: Mgr. Andrea Kontová

01851  Nová Dubnica
IČO: 47907177
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK