Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2021

Trenčiansky samosprávny kraj v tomto roku opätovne udelí ocenenia najlepším zdravotníckym pracovníkom a zamestnancom v zdravotníctve, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Župa chce aj touto cestou poďakovať zdravotníkom a prejaviť uznanie za ich zodpovednú a náročnú prácu.

Rok 2021 bol ďalším náročným rokom v mimoriadnej epidemickej situácii, ktorá práve na zdravotníckych pracovníkov kladie vysoké nároky. Lekári, sestry, farmaceuti a ďalší zdravotnícki pracovníci vykonávali svoje povolanie pod extrémnym tlakom, pri dodržiavaní prísnych hygienických požiadaviek a za zvýšeného náporu pacientov. Ak sme sa aj v tejto situácii stretli so zdravotníkmi, ktorí nám poskytli kvalitnú zdravotnú starostlivosti, a popritom aj niečo navyše, to niečo nehmatateľné, ale tak veľmi potrebné – ľudskosť, pochopenie, láskavosť – dajme o nich vedieť všetkým. Vyzdvihnime ich úsilie a vyjadrime im verejne svoje poďakovanie. Prejav našej vďaky bude pre nich motiváciou a vzpruhou do ďalšej neľahkej práce.

Určite poznáte vo svojom okolí zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zaslúži za svoju obetavú prácu uznanie. Navrhnite ho na udelenie ocenenia. Navrhnite celý kolektív zdravotníckych pracovníkov, oddelenie zdravotníckeho zariadenia alebo zamestnancov v riadiacej funkcii v zdravotníctve, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre širokú verejnosť. Prispejte svojim návrhom k tomu, aby práve najlepší z najlepších boli súčasťou oceňovania zdravotníckych pracovníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Kategórie, v ktorých budú udelené ocenenia

 1. Lekár
 2. Sestra
 3. Ďalšie zdravotnícke povolania
 4. Najlepší kolektív (pracovisko, oddelenie)
 5. Manažér/manažérka v zdravotníctve

V každej kategórii budú udelené tri ocenenia.

 

Kritériá pre podanie návrhu

 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • empatický prístup k pacientom,
 • angažovaný prístup k zvládaniu mimoriadnych situácií,
 • aktívne zapojenie zdravotníkov a zdravotníckych kolektívov pri organizácii vakcinácie a výjazdovej očkovacej služby,
 • pozitívny postoj k inovatívnym riešeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Splnenie podmienok pre podanie návrhu

 • navrhnutý zdravotnícky pracovník na ocenenie musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho kraja buď ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu, alebo ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
 • navrhnutý kolektív (pracovisko, oddelenie) musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho kraja,
 • navrhovaný manažér/manažérka musí riadiť zdravotnícke zariadenie na území Trenčianskeho kraja.

Návrhy môžu posielať pacienti, resp. ich rodinní príslušníci, zamestnávatelia, kolegovia, štatutári, vedúci zamestnanci, stavovské organizácie, občianske združenia, iné právnické osoby a obyvatelia Trenčianskeho kraja priamo alebo prostredníctvom poslancov a orgánov Zastupiteľstva TSK.

 

Posudzovanie návrhov na ocenenie

Návrhy bude posudzovať odborná komisia menovaná riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude zostavená z odborníkov v oblasti zdravotníctva a členov Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Svoje návrhy na udelenie ocenenia pre zdravotníckych pracovníkov a kolektívy spolu s krátkym odôvodnením návrhu pošlite do 15. apríla 2022 e-mailom na adresu: miroslava.sinkova@tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie v zdravotníctve - neotvárať“.

Po vyhodnotení návrhov odbornou komisiou bude miesto a čas konania slávnostného odovzdávania ocenení vopred zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. O slávnostnom oceňovaní budú nominovaní vopred informovaní.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK