Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oceňovanie zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve za rok 2022

ocenovanie zdravotnikova 2023

Trenčiansky samosprávny kraj už po tretí raz ocení najlepších zdravotníckych pracovníkov a zamestnancov v zdravotníctve, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach v Trenčianskom kraji. Župa chce aj touto cestou vyjadriť vďaku zdravotníkom a prejaviť uznanie za ich zodpovednú a náročnú prácu.

Uplynulé roky boli náročnými a vyžadovali si vysoké nasadenie zdravotníckych pracovníkov i ostatných zamestnancov v zdravotníctve. Mnohí toto povolanie nevnímajú ako prácu, ale ako svoje poslanie, vnášajú do svojej práce niečo navyše, niečo nehmatateľné, ale tak veľmi potrebné – ľudskosť, empatiu, láskavosť. Dajme o nich vedieť všetkým. Vyzdvihnime ich úsilie a vyjadrime im verejne svoje poďakovanie. Prejav našej vďaky a uznania ich práce bude pre nich motiváciou a vzpruhou do ďalšej neľahkej práce.

Určite poznáte vo svojom okolí zdravotníckeho pracovníka, ktorý si zaslúži za svoju obetavú prácu uznanie. Navrhnite ho na udelenie ocenenia. Navrhnite celý kolektív zdravotníckych pracovníkov, oddelenie zdravotníckeho zariadenia alebo zamestnancov v riadiacej funkcii v zdravotníctve, ktorí významnou mierou prispievajú k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Prispejte svojim návrhom k tomu, aby práve najlepší z najlepších boli súčasťou oceňovania zdravotníckych pracovníkov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

ocenovanie zdravotnikov 2022

 

Kategórie, v ktorých budú udelené ocenenia

 1. Lekár
 2. Sestra
 3. Ďalšie zdravotnícke povolania
 4. Najlepší kolektív (pracovisko, oddelenie)
 5. Manažér/manažérka v zdravotníctve

V každej kategórii budú udelené tri ocenenia.

 

ocenovanie zdravotnikova 2022

 

Kritériá pre podanie návrhu

 • obetavý a zodpovedný prístup k práci,
 • empatický prístup k pacientom,
 • angažovaný prístup k zvládaniu mimoriadnych situácií,
 • pozitívny postoj k inovatívnym riešeniam pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

ocenovanie zdravotnikova 2022

 

Splnenie podmienok pre podanie návrhu

 • navrhnutý zdravotnícky pracovník na ocenenie musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho kraja buď ako zamestnanec v pracovnoprávnom vzťahu, alebo ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
 • navrhnutý kolektív (pracovisko, oddelenie) musí poskytovať zdravotnú starostlivosť na území Trenčianskeho kraja,
 • navrhovaný manažér/manažérka musí riadiť zdravotnícke zariadenie na území Trenčianskeho kraja.

Návrhy môžu posielať pacienti, resp. ich rodinní príslušníci, zamestnávatelia, kolegovia, štatutári, vedúci zamestnanci, stavovské organizácie, občianske združenia, iné právnické osoby a obyvatelia Trenčianskeho kraja priamo alebo prostredníctvom poslancov a orgánov Zastupiteľstva TSK.

 

Posudzovanie návrhov na ocenenie

Návrhy bude posudzovať odborná komisia menovaná riaditeľom Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorá bude zostavená z odborníkov v oblasti zdravotníctva a členov Pracovnej skupiny pre zdravotníctvo Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Svoje návrhy na udelenie ocenenia pre zdravotníckych pracovníkov a kolektívy spolu s krátkym odôvodnením návrhu pošlite do 14. apríla 2023 e-mailom na adresu: zdravotnictvo@tsk.sk alebo poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Obálku je potrebné označiť ako „Oceňovanie v zdravotníctve - neotvárať“.

Po vyhodnotení návrhov odbornou komisiou bude miesto a čas konania slávnostného odovzdávania ocenení vopred zverejnené na webovej stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja. O slávnostnom oceňovaní budú nominovaní vopred informovaní.

Dokumenty

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK