Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast Nové Mesto nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v Novom Meste nad Váhom od 1. apríla 2018.

V  zdravotnom obvode je 1 002 poistencov (deti a dorast).

 

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore pediatria. V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v Novom Meste nad Váhom sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/egov-sluzby-ziadosti-a-podania.html?page_id=281

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast s miestom prevádzkovania v Novom Meste nad Váhom, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK