Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre deti a dorast obce Beluša a Pružina

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá lekára - pediatra, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast v obciach Beluša a Pružina. Zdravotný obvod je uvoľnený od 1. apríla 2019.

V  zdravotnom obvode bolo 980  poistencov (deti a dorast).

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore pediatria.

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast v obciach Beluša a Pružina sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast s miestami prevádzkovania ambulancií v obciach Beluša a Pružina, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK