Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci PREČÍN

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci Prečín, prípadne v obci Domaniža od 1. 10. 2019.

V  zdravotnom obvode bolo 1556 dospelých poistencov.

Do zdravotného obvodu sú začlenené nasledovné obce:

Čelkova Lehota, Domaniža, Malé Lednice, Sádočné.

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých v obci Prečín, prípadne v obci Domaniža, sa môžete obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

Priestory v obciach Prečín a Domaniža, v ktorých je možné prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých sú vo vlastníctve príslušných obcí.

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK