Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie uvoľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v Prievidzi

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v Prievidzi od 1. 10. 2019.

Do zdravotného obvodu patria nasledovné ulice v meste Prievidza:

Prievidza: Garážová ulica, Malá ulica, Malookružná ulica, Mliekarenská ulica, Priechodná ulica, Riečna ulica, Stredná ulica, Šulekova ulica, Teplárenská ulica, Tichá ulica, Ulica D. Krmana, Ulica D. Kubíka, Ulica J. Škopca, Ulica J. Žirku, Ulica S. Chalupku, Úzka ulica, Zadná ulica.

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

 V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých v meste Prievidza sa môžete obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK