Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ponuka na obsadenie voľneného obvodu – všeobecný lekár pre dospelých v obci UHROVEC

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých v obci UHROVEC od 1. júla 2018. V zdravotnom obvode je 1 300 poistencov s perspektívou jeho rozšírenia na cca 2 000.

Do zdravotného obvodu sú začlenené nasledovné obce: Omastiná, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Žitná-Radiša, Horné Naštice, Kšinná, Závada pod Čiernym vrchom

Podmienkou je ukončené VŠ vzdelanie – lekárska fakulta a získaná špecializácia v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo.

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých v obci Uhrovec sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých sa nachádza v priestoroch zdravotného strediska, ktoré patrí do vlastníctva obce Uhrovec. V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie poskytne Ing. Zuzana Máčeková - starostka obce Uhrovec na čísle 038/76 94 253, e-mail:  starostka@uhrovec.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých s miestom prevádzkovania v Uhrovci, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK