Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých v okrese Púchov, ktorý má záujem prevádzkovať ambulanciu lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov.

Podmienky na vydanie povolenia sú ustanovené v § 12 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade Vášho záujmu o  prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v Púchove sa môžete obrátiť písomne na Trenčiansky samosprávny kraj so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na na tejto stránke v časti zdravotníctvo.

V prípade Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183.

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Púchov, aby svoje žiadosti zaslali v termíne do 15. marca 2016 na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK