Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v Dubnici nad Váhom

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal záujem prevádzkovať psychiatrickú ambulanciu v Dubnici nad Váhom od 1. januára 2018. Dôvodom je ukončenie činnosti existujúcej psychiatrickej ambulancie k 31. 12. 2017.

Podmienkou je ukončená špecializačná príprava v špecializačnom odbore psychiatria.

V prípade Vášho záujmu o zriadenie a prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie v Dubnici nad Váhom sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – psychiatrickej ambulancie. Vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/egov-sluzby-ziadosti-a-podania.html?page_id=281

V prípade záujmu Vám podrobnejšie informácie poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie psychiatrickej ambulancie s miestom prevádzkovania v Dubnici nad Váhom, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK