Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

TSK hľadá zubného lekára na prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá zubného lekára, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu zubného lekárstva v meste Bánovce nad Bebravou od 1. januára 2018. V  zdravotnom obvode je nad 3 000 poistencov.

 

Podmienkou je ukončené vzdelanie v  špecializačnom odbore “stomatológia“  alebo v študijnom odbore „zubné lekárstvo.“

 

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva v Bánovciach nad Bebravou sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

https://www.tsk.sk/zdravotnictvo/egov-sluzby-ziadosti-a-podania.html?page_id=281

V prípade záujmu a Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne PhDr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na telefónnom čísle 032/65 55 152, 0901 918 183,  e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie ambulancie zubného lekárstva s miestom prevádzkovania v Bánovciach nad Bebravou, aby svoje žiadosti o vydanie povolenia zasielali na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK