Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Bánovciach nad Bebravou

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Bánovce nad Bebravou.

V zdravotnom obvode sa nachádza  cca 2000 kapitovaných poistencov.

Podmienkou je ukončená špecializácia v špecializačnom odbore „všeobecné lekárstvo“.

V prípade Vášho záujmu o  prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, s miestom prevádzkovania v Bánovciach nad Bebravou sa môžete písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

http://www.tsk.sk/zdravotnictvo/egov-sluzby/ziadost-o-vydanie-povolenia-na-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia-po.html?page_id=2660

 

V prípade Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

 

Žiadame záujemcov o prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v Bánovciach nad Bebravou, aby svoje žiadosti zaslali v termíne do 30. novembra 2016 na adresu:

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK