Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v obci Lúky

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať všeobecnú ambulanciu pre dospelých s miestom prevádzkovania v obci Lúky od 1.6.2016. V zdravotnom obvode sa nachádza  1400 kapitovaných poistencov.

Podmienkou je ukončená špecializácia v špecializačnom odbore „všeobecné lekárstvo“.

V prípade záujmu o  prevádzkovanie všeobecnej ambulancie pre dospelých, s miestom prevádzkovania v obci Lúky sa môže záujemca písomne obrátiť na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - PO

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - FO

V prípade otázok podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK