Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľny obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Trenčiansky samosprávny kraj hľadá všeobecného lekára pre dospelých, ktorý by mal záujem prevádzkovať ambulanciu všeobecného lekára pre dospelých s miestom prevádzkovania v meste Považská Bystrica. V zdravotnom obvode sa nachádza 1700 kapitovaných poistencov.

Podmienkou je ukončená špecializácia v špecializačnom odbore „všeobecné lekárstvo“.

V prípade Vášho záujmu o  prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania v Považskej Bystrici sa môžete obrátiť písomne na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - PO

V prípade Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Priestory, v ktorých bola zriadená ambulancia všeobecného lekára pre dospelých sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe NsP Považská Bystrica.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK