Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Považskej Bystrici

Podmienkou je ukončená špecializácia v špecializačnom odbore „všeobecné lekárstvo“.

V prípade Vášho záujmu o  prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania v Považskej Bystrici sa môžete obrátiť písomne na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – vzory žiadostí pre fyzické aj právnické osoby sú zverejnené na www stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja v časti zdravotníctvo.

http://www.tsk.sk/zdravotnictvo/egov-sluzby/ziadost-o-vydanie-povolenia-na-prevadzkovanie-zdravotnickeho-zariadenia-po.html?page_id=2660

V prípade Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie o uvoľnenom obvode poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Priestory, v ktorých bola zriadená ambulancia všeobecného lekára pre dospelých sú vo vlastníctve Trenčianskeho samosprávneho kraja, v správe NsP Považská Bystrica. 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK