Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Voľný obvod všeobecného lekára pre dospelých v Trenčíne

Oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie Trenčianskeho samosprávneho kraja v súlade s ust. § 2 ods. 23 zákona číslo 576/2004 Z. z. o  zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rieši zabezpečenie poskytovania všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých, s miestom prevádzkovania: Gagarinova 1, Trenčín.

Jedná sa o uvoľnený zdravotný obvod, ktorý bol ku dňu 18. januára 2016 prevádzkovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti MUDr. JÁN MARUNA, s.r.o. so sídlom Gagarinova 1, 911 01 Trenčín - odborný zástupca MUDr. Ján Maruna.

V prípade Vášho záujmu o prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, sa môžete obrátiť písomne na Trenčiansky samosprávny kraj, oddelenie zdravotníctva a humánnej farmácie so žiadosťou o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V prípade Vašich otázok Vám podrobnejšie informácie poskytne Mgr. Elena Štefíková, MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie na tel. čísle 032/65 55 152, 0901 918 183, e-mail: elena.stefikova@tsk.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK