Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

MUDr. Drahomíra Bajzová 31926185    
MUDr. Dušan Hustý 31928307    
Elzadent s.r.o. 50026569 Moyzesova 1744/3, 02001 Púchov    
WELDENT, s. r. o. 45263469 Bajzova 1283/30, 97201 Bojnice    
MUDr. Elvíra Vaňová 31935818    
FLORIDENT s. r. o. 52472728 Pod Lachovcom 1200/34, 02001 Púchov    
MUDr. Erika Blašková, s.r.o. 50009982 Školská 768/25, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Eva Gazdíková 31926215    
DENTEVA, s. r. o. 36856878 A. Hlinku 445/17, 97101 Prievidza    
MUDr. Eva Morongová 31932011    
MUDr. Eva Skalická 31198643    
MUDr. Gabriela Miššíková 31842453    
MUDr. Helena Císarová 31199950    
MUDr. Helena Klapáčová 31996281    
MUDr. Herta Fecková 35666625    
J&J Dental Care, s.r.o. 50838351 Pruské 293, 01852 Pruské    
MUDr. Imrich Barták 50224379    
MUDr. Ingrid Klučková 31865771    
MD design s.r.o. 36347183 Hviezdoslavova 719/69, 91601 Stará Turá    
MONO - medical, s.r.o. 50017608 Považská Teplá 134, 01705 Považská Bystrica    
BI.STOM s.r.o. 50082710 Topoľová 1466/31, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Iveta Dvoranová 31200061    
BARTADENT, s.r.o. 45278610 Súvoz 33/1, 91101 Trenčín    
BELDENTA s. r. o. 36865303 Energetikov 191/21, 97101 Prievidza    
MUDr. Ján Gašič 31142664    
MUDr. Ján Staňo 36131920    
MUDr. Jana Antolíková 31142681    
J-Dent, s.r.o. 50287508 Športová 69, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
U.S. Center zubná klinika s.r.o. 50926420 Karpatská 7722/11A, 91101 Trenčín    
MUDr. Jana Krištofová 31142354    
MUDr. Jana Pašková 36127736    
Slov dent, s.r.o. 44772033 Nábrežie J. Kalinčiaka 101/12, 97101 Prievidza    
MUDr. Janka Uhrová 31198066    
MUDr. Jaroslav Gaži 31916112    
Dentimed s. r. o. 47347384 Hodžova 57, 91101 Trenčín    
MUDr. Jaroslava Hrenáková 31116931    
RAHdentes, s.r.o. 50853627 Pod Šípkom 1153/1, 95806 Partizánske    
MUDr. Jozef Baránek 31935559    
MUDr. Jozef Latkoczy 34055851    
MUDr. Jozef Papranec 31935052    
MUDr. JOZEF TUNEGA s.r.o. 46423931 SNP 278/32, 97247 Oslany    
VEJ dent, s.r.o. 47934328 Pod Lachovcom 1200/34, 02001 Púchov    
MUDr. Július Mikula, s. r. o. 36868647 A. Hlinku 11, 97101 Prievidza    
MUDr. Juraj Hulla 31843646    
MUDr. Juraj Krč - Turba 31198244    
Dental Machine s. r. o. 47047313 M. Kukučína 347/65, 02001 Dolné Kočkovce    
Ortodoncia LM, s. r. o. 43951970 Legionárska 639/26, 91101 Trenčín    
MUDr. Katarína Cipovová 31935125    
JATROS s. r. o. 36674851 Zuzky Zgurišky 534/37, 90701 Myjava    
KH - DENT, s. r. o. 36841862 Fraňa Kráľa 745/7, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Katarína Nováková 35654708    
MUDr. Katarína Petranská, s.r.o. 44710291 Hviezdoslavova 4241/45, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Ladislav Lukáš 31142761    
EL-Dent, s.r.o. 45490520 Janka Palu 55/2, 91441 Nemšová    
MUDr. Ľubica Hořejší 31912796    
MUDr. Ľubica Miklánková 31198252    
DENTIVIA, s. r. o. 44607768 Pribinova 213/10, 95618 Bošany    
BN - DENT s.r.o. 36663921 Školská 768/25, 95701 Bánovce nad Bebravou    
KRALDENT, s.r.o. 50626493 Jasná 377/14, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
LifeDent s.r.o. 52076636 Štefánikova 828, 02001 Púchov    
MUDr. Magdaléna Drocárová 35650303    
VitaDent - zubná klinika, s. r. o. 46722912 I. Olbrachta 7567, 91101 Trenčín    
ÚSMEV s.r.o. 45978565 Komenského 110/6, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Mária Havranová 31200753    
Dent-Ortho, s.r.o. 51086930 Zakvášov 1517/46, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Mária Hurajová 31842950    
MUDr. Mária Jeckelová 31202560    
White smile, s. r. o. 45269432 Hlavná 49, 97226 Nitrianske Rudno    
MUDr. MIKUŠKOVÁ s.r.o. 36350222 Lipník 129, 97232 Lipník    
JRM-Dental, s.r.o. 50807749 Rozkvet 2050/103, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Mária Záhumenská 31843689    
MUDr. Marián Gašparík 31842445    
MUDr. Marián Vlna 31873006    
MUDr. Marta Murgašová s. r. o. 45685061 Mierové nám. 7, 91101 Trenčín    
MR - DENT, s. r. o. 46861611 Nad Zábrehom 456/9, 01841 Dubnica nad Váhom    
Dental Centrum SK, s.r.o. 50808443 Júliusa Gábriša 2671/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Michaela Dental, s.r.o. 50418475 Pod Dubovcom 103/5, 01851 Nová Dubnica    
Sun Dental, s. r. o. 44974850 Továrenská 1971/8A, 02001 Púchov    
2 M, s.r.o. 36332453 Záhumenská 7A, 91101 Trenčín    
DentLook s. r. o. 44550251 Royova ulica 1930/22, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Milan Pašmík 31198236    
KRISTALEX dent s. r. o. 44634331 Žabinská 186/16, 91101 Trenčín    
MUDr. Nataša Hudeková 31912338    
OD - ID DENT s.r.o. 48067130 Hviezdoslavova 719/69, 91601 Stará Turá    
MUDr. Oľga Fábryová 31912877    
MUDr. Hustá s.r.o. 50461061 Námestie SNP 397/73, 97213 Nitrianske Pravno    
MUDr. Oľga Wirghová 35663791    
MUDr. Paolo Rau 42147115    
PAV DENT, s.r.o. 51944341 Šoltésovej 346/1, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Pavel Panvica 31916902    
ORTO - STOM s. r. o. 47238470 Ulica A. Hlinku 442/11, 97101 Prievidza    
MUDr. Pavol Drľa 42013810    
MUDr. Pavol Pastierik 31142770    
Dental - Center, s. r. o. 44591306 Gagarinova 1, 91101 Trenčín    
MUDr. Peter Markovič 31198571    
MUDr. Radovan Rábik PraxDent s.r.o. 46593217 1. mája 871/2, 02001 Púchov    
MUDr. Hustý, s. r. o. 52401090 G. Švéniho 2671/3E, 97101 Prievidza    
iSMILE, s.r.o. 48266230 Halalovka 2392/22, 91108 Trenčín    
ROMIDENT, s. r. o. 45281742 Hlavná 445/9, 95804 Partizánske    
ZORION s.r.o. 50522710 Štúrova 577/16, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Rudolf Krišlo 31872581    
MUDr. Rudolf Lukáč 42021529    
MUDr. Rudolf Podmaník 31842976    
MUDr. Rudolf Rebry 31935753    
RR-DENTAL, s. r. o. 46059849 Centrum II. 94/59-64, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Slavica Švorcová 31198686    
PRODENTALL, s.r.o. 47233877 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
MUDr. Slavomír Kotrík 42014671    
Stomatologická ambulancia MUDr. Bujna Stanislav s. r. o. 46933255 Nemocničná 2, 97201 Bojnice    
MUDr. Stanislav Kmeť, s.r.o. 47258675 B. Nemcovej 406, 97243 Zemianske Kostoľany    
DENT - ING, s.r.o. 36004677 Orlové 36, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Susanna Sargsyan 42151228    
MUDr. Valéria Gordíková 31935044    
Masárová s.r.o. 36351873 Michala Chrásteka 647/11, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Veronika Šišovská 31200494    
VIADENT, s. r. o. 45427968 Za vodou 888/15, 95801 Partizánske    
MUDr. Vladimír Skovajsa 31199798    
SVITEK s.r.o. 46579079 Dedovec 1888/406, 01701 Považská Bystrica    
StomChir, s.r.o. 50724959 Centrum II. 1760/69, 01841 Dubnica nad Váhom    
WESTOM s.r.o. 36672114 Prievidzská 28, 97213 Nitrianske Pravno    
MUDr. Zuzana Horváthová, s.r.o. 52732967 M. R. Štefánika 1, 97271 Nováky    
MUDr. Zuzana Horváthová 37919164    
SYMDENT s.r.o. 48086754 Športová 27, 97101 Prievidza    
MUDr. Zuzana Turčanová, s.r.o. 47918691 Pod Bôrikom 836/15, 01851 Nová Dubnica    
K&P – dent s. r. o. 52613640 Prievidzká 92/2, 97213 Nitrianske Pravno    
MP- DENT, s.r.o. 36771058 Partizánska 397, 90701 Myjava    
MUDr. Anna Janovičková 34048146    
MUDr. Anna Michalcová 31827349    
DENTALEX, s. r. o. 36284629 Školská 569, 95852 Žabokreky nad Nitrou    
MUDr. Anna Kusovská 31200761    
ERNI DENTAL medicentrum, s.r.o. 46573356 Bratislavská 7185/159, 92101 Piešťany    
MUDr. Soňa Bibzová 31199941    
Oleksandr Gumenchak 42378826    
Be Healthy s.r.o. 47572850 9. mája 15, 91702 Trnava    
MUDr. Martina Dulebová 36122858    
KaniankaDent, s.r.o. 50585860 SNP 583, 97217 Kanianka    
MUDr. Ľubomír Krekáč 31115993    
CENGIDENT s. r. o. 51643286 Moravská 682, 02001 Púchov    
MUDr. Stanislav Hanták 35662824    
VeVe Dent, s. r. o. 45491062 J. Kráľa 1263/60, 02001 Púchov    
STOMANTRE s. r. o. 36589624 741, 91338 Soblahov    
HH-Dent s.r.o. 47106221 Družstevná 468/82, 91601 Stará Turá    
MUDr. Koukalová Ingrid, s. r. o. 44400420 Hviezdoslavova 623/23, 91601 Stará Turá    
SOMADENT, s.r.o. 46070095 Pobedim 11, 91623 Pobedim    
MEDO-DENT, s. r. o. 44461267 J. Jesenského 2321, 95501 Topoľčany    
ST - DENTAL s.r.o. 46473483 Prejtská 111/118, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Ivan Opoldus 31200095    
DENTAL - ŠTÚDIO s.r.o. 36615102 Nám. Sv. Anny 21, 91101 Trenčín    
MUDr. Dušan Bustin 31198627    
AG dental, s. r. o. 44575238 Družstevná 1235/7, 91101 Trenčín    
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK