Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

MUDr. Eva Guráňová 31199755    
MUDr. Ida Tunysová 36123188    
MUDr. Libor Vlček 31198953    
MUDr. Ľubica Bičanová 31198317    
MUDr. Marián Pšenčík 31200982    
MUDr. Viliam Bičan 31198317    
NAUTA, s.r.o. 36362140 Kniežaťa Pribinu 187/8, 91101 Trenčín    
ORODENT, s. r. o. 45490571 Soblahov 756, 91338 Soblahov    
Zubné centrum Zlatovská, s.r.o. 47230631 Pod lipami 1615, 91101 Trenčín    
MUDr. Marta Babincová 34048570    
VenoMed s.r.o. 52608425 Hurbanova 315/15, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Marek Šumaj 50159852    
MaJA - AS, s. r. o. 36851949 230, 91616 Krajné    
ASM TN, s.r.o. 36346098 Žilinská 644/1, 91101 Trenčín    
DENTAX s.r.o. 52062384 239, 95703 Prusy    
Katarína Žiaková 50135953    
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 00610411 Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
MEZOPOTÁMIA s.r.o. 36352641 Janka Kráľa 15, 97201 Bojnice    
MUDr. Andrea Radosová 37919261    
Kožná poradňa, s.r.o. 51438658 Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica    
DERMAPURA, spol. s r. o. 44228350 J. Hollého 196, 02001 Dolné Kočkovce    
MEDELIN s.r.o. 36362905 J. Murgaša 157/2, 97101 Prievidza    
Dermakorekt, s. r. o. 36852449 Dedovec 1074/100, 01701 Považská Bystrica    
DERMATOP, s. r. o. 44337370 Rudolfa Jašíka 504, 95801 Partizánske    
PARDERM, s. r. o. 45323054 Mojmírova 1281/69, 95501 Topoľčany    
IGA Derma s. r. o. 44497105 Hliny 1260/83, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Jana Szikorová 36130567    
SariMed s. r. o. 44504683 Stred 2204/33, 01701 Považská Bystrica    
Derma - amb. PB s.r.o. 47408189 Pružina 715, 01822 Pružina    
URODERMA, s.r.o. 36349194 Rybany 474, 95636 Rybany    
MIKRO derma, s.r.o. 48149951 profesora Varsika 1305/5, 90701 Myjava    
MUDr. Monika Mončeková 36127914    
MUDr. Natália Plesníková 36131091    
MUDr. Slavka Dolinská 36115371    
MGM medical, s. r. o. 44878320 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
MUDr. Vilma Šorfová 34059890    
MUDr. Andrea Mištinová 37915231    
MUDr. Marta Sliacka 36124265    
MUDr. Dana Bobocká 36124869    
EMOTRANS, spol. s r.o. 35721332 Štefánikova 699/9, 90501 Senica    
Zdravotná doprava Púchov, spol. s r.o. 36312991 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. 36005622 Ulica Matice slovenskej 335/10, 97101 Prievidza    
ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, s.r.o. 36323284 Legionárska 641/28, 91101 Trenčín    
Prvá endokrinologická s. r. o. 36659509 K Priehrade 786/11, 95701 Bánovce nad Bebravou    
IDE - amb. s.r.o. 47017333 Orlové 209, 01701 Považská Bystrica    
ENDO - INTERNA s.r.o. 36702307 Dedovec 1771/289, 01701 Považská Bystrica    
HAYAZI s.r.o. 36688606 K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín    
MED-GASTRO s.r.o. 36359122 Nábrežná 5, 97101 Prievidza    
Statim plus s.r.o. 36349917 Hliny 1422/28, 01701 Považská Bystrica    
GE-AMB, s.r.o. 50020862 Adama Trajana 4652/18, 92101 Piešťany    
GASTRO - SONOGRAFIA s. r. o. 46508091 Clementisova 1187/5, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Aura SA s.r.o. 44711417 Hlboká 20, 92101 Piešťany    
MUDr. Pavol Karas 36129232    
AVEMEDIC s.r.o. 36364061 Opatovská 3, 91101 Trenčín    
MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o. 45578630 Janka Kráľa 36/24, 01851 Nová Dubnica    
Gynekológia - MUDr. Katarína Rebryová, s. r. o. 44452403 Ľ. Štúra 843/36, 01901 Ilava    
GYNEZUL s.r.o. 52042928 Plevník-Drienové 613, 01826 Plevník-Drienové    
GYNALEX s.r.o. 36363987 Kožušnícka 933/28, 91101 Trenčín    
GYNEIN s.r.o. 36345814 Sládkovičova 1199/4, 95701 Bánovce nad Bebravou    
GYNEDUR s. r. o. 44453485 Plevník-Drienové 613, 01826 Plevník-Drienové    
MUDr. Anton Nemčík, s.r.o. 50012401 Skačany 128, 95833 Skačany    
N E S A B, s. r. o. 36867721 Morovno 117, 97251 Handlová    
GYN - TN s.r.o. 45969809 A. Hlinku 1120/7, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Božena Jancová - gynekologická ambulancia s.r.o. 46572473 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
MCM GYNPED, s. r. o. 43839380 Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom    
CITOGYN, s. r. o. 44460147 Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom    
Sun Gyn s. r. o. 52700526 Nábrežie slobody 527/11, 02001 Púchov    
GYNEDIT s.r.o. 47579439 M. R. Štefánika 319/32, 97271 Nováky    
MUDr. Fedor Volár 31199194    
NATAND, s.r.o. 36349402 Novomeského 1331/7, 95704 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Ivan Gažo, s.r.o. 50014978 M. Gorkého 1, 97101 Prievidza    
GYNIVA s.r.o. 43890849 Švecova 485/30, 01401 Bytča    
NEOGYN s. r. o. 36737046 Švermova 6857/7A, 91101 Trenčín    
KMEŤKO, s. r. o. 43889298 Mošteníkova 516/25, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Ján Majerčík 45896887    
FOURES s. r. o. 45302391 Okružná 1921/5, 97251 Handlová    
Gynekologická ambulancia Trenčín s.r.o. 36348929 Dlhé Hony 1161/9, 91101 Trenčín    
MUDr. Július Beňuška 31842402    
MUDr. Karol Zeleník 31935583    
K + K MEDIC, s. r. o. 36350389 Štvrť SNP 1835/15B, 91451 Trenčianske Teplice    
GYN-VIA, s.r.o. 47394196 Slnečná 4158/8, 01841 Dubnica nad Váhom    
KORBAŠ, s. r. o. 45462216 Rozkvet 2002/10, 01701 Považská Bystrica    
SUNU s.r.o. 36342602 Tatranská 1069/1, 91101 Trenčín    
ELUMED s.r.o. 36351571 Pribinova 910/30, 95701 Bánovce nad Bebravou    
GYNECARE, spol. s r. o. 44090293 Ružová 1781/14, 02001 Púchov    
Gynfesa, s.r.o. 47755687 Rybany 488, 95636 Rybany    
GPA Kováč, s. r. o. 36682152 Partizánska 1280/10, 01841 Dubnica nad Váhom    
GYMADERM s.r.o. 46393889 Kukučinova 191, 01701 Považská Bystrica    
BESME s.r.o. 36351296 Veľké Chlievany 93, 95655 Veľké Chlievany    
TMM SLOVAKIA s.r.o. 36684279 Janka Kráľa 573/15, 97201 Bojnice    
GYNAMA s.r.o. 36665606 Piešťanská 1165/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MELZET, s. r. o. 44327391 SNP 1471/117, 01701 Považská Bystrica    
GYNFEREA s. r. o. 36360856 Partizánska 573/32, 97243 Zemianske Kostoľany    
GYPOS, s. r. o. 44955294 Rozkvet 2002/10, 01701 Považská Bystrica    
SaluD s.r.o. 36347001 Bošácka 2392/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
FemiMed, s.r.o. 46908994 Partizánska 379/23, 90701 Myjava    
Parthenos s.r.o. 36334961 Záhumnie 439/2, 90613 Brezová pod Bradlom    
K2 MEDIC s.r.o. 36350567 Štvrť SNP 15, 91451 Trenčianske Teplice    
GYNPOL, s.r.o. 45535914 Mierové námestie 863, 01901 Ilava    
Gynocare, s. r. o. 44994923 Sotinská 1591/29A, 90501 Senica    
KORIGYN s. r. o. 44377517 Zlatovská 2210, 91101 Trenčín    
CeGyS, s. r. o. 43904297 Legionárska 642/31, 91101 Trenčín    
GYNFEM s.r.o. 36674290 Morovnianska cesta 1795/10, 97251 Handlová    
GYNISIS, s. r. o. 52062457 Záblatská 576, 91106 Trenčín    
JANEGYN s.r.o. 36341797 Gagarinova 1714/8, 91101 Trenčín    
Boháč, s. r. o. 43890725 Moyzesova 898/97, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Zvarič Vladimír, s.r.o. 47198681 Malá okružná 943/4, 95801 Partizánske    
WALLGYN, s.r.o. 51896591 SNP 26, 97251 Handlová    
UNIGYN s. r. o. 47039752 A. Škarvana 36/4, 97101 Prievidza    
GYNEKON s.r.o. 45244553 Bohunice 274, 01852 Bohunice    
GYNA MS, s.r.o. 36354856 Mýtna 146, 91601 Stará Turá    
MADE IT, s. r. o. 36669237 I. Olbrachta 3195/23, 91101 Trenčín    
Interhema, s. r. o. 44416164 Nábrežie. Sv. Cyrila 424/41, 97101 Prievidza    
Národná transfúzna služba SR 30853915 Limbová 3, 83314 Bratislava-Nové Mesto    
LUNAMED s.r.o. 36349151 Stromová 2578/4, 91101 Trenčín    
CHIRKAM, s.r.o. 50184199 Rybany 458, 95636 Rybany    
CHIRURGIA BP s.r.o. 50239597 Agátová 905/111, 95801 Partizánske    
Chirasta s. r. o. 36758418 Hurbanova 1553/3, 91101 Trenčín    
BUBA MED s.r.o. 52351068 Nábrežná ulica 1888/5, 97101 Prievidza    
CHIRPAP s. r. o. 44333536 Hrnčírikova 222/6, 95801 Partizánske    
CHIRAMB s.r.o. 36343838 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
ARCHE s. r. o. 43875815 Ľ. Štúra 846/39, 01901 Ilava    
Sv. Vincent - chirurgia, s.r.o. 48180181 Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza    
LZ - MED, s. r. o. 43897738 Matice Slovenskej 960/3, 97271 Nováky    
JUROVMED s.r.o. 46403256 Pribinova 1173/5, 02001 Púchov    
MUDr. Martin Pecka 37912941    
AJC MED s.r.o. 35961716 Fraňa Kráľa 1673/32, 95501 Topoľčany    
Chirurgia PM s. r. o. 36771643 Dolný Moštenec 152, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Pavol Kohútka 36124877    
DAJA s.r.o. 36313211 Záhumnie 21, 91441 Nemšová    
AXYMED, s. r. o. 45267308 Nad tehelňou 6797/41/A, 91101 Trenčín    
BEROSA, spol. s r.o. 35736259 Piešťanská 2549/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Chirurgia Trenčín, s.r.o. 51851954 Soblahovská 1105/11, 91101 Trenčín    
MUDr. Vladimír Kopecký 35675934    
DVD MED spol. s.r.o. 36769282 Generála Svobodu 1069/4, 95801 Partizánske    
CHIRURGIA ZÚNZ - PB s.r.o. 47383925 SNP 1459/83, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Jana Petrášová 37921347    
INF TROP - MED s. r. o. 45610665 Nábrežná 5, 97101 Prievidza    
TC Ambulancia s. r. o. 52320499 3022, 91321 Trenčianska Turná    
MEDIPRAV 44262710 Moyzesova 1744/5, 02001 Púchov    
MUDr. Jozef Toman 31916465    
Gynops, s.r.o. 36343293 Ružová 1781/14, 02001 Púchov    
CIBAMED Prievidza, s.r.o. 36326445 M. Gorkého 1, 97101 Prievidza    
Očné centrum Sokolík, s. r. o. 45321078 Javorová 166/19, 91105 Trenčín    
VIDON centrum s.r.o. 46579010 Pribinová 1, 95501 Topoľčany    
P&S Ortho s.r.o. 47255579 Malinovského 1286/8, 91621 Čachtice    
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 36119385 Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
MANUS - MED, s.r.o. 36333379 Š. Závodníka 506/41, 97101 Prievidza    
MEDCETERA, s. r. o. 44413874 Bôrická cesta 8666/91, 01001 Žilina    
NEMOCNICA Bánovce - 3. súkromná nemocnica, s.r.o. 36348015 Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou    
<< < 2 3 4 5 6 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK