Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fakultná nemocnica Trenčín

IČO:00610470
Sídlo:Legionárska 28, 91171 Trenčín

Zdravotnícke zariadenia

algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Algeziológia) 63-00610470-A0005 algeziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 8:00 - 15:30  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610470-A0060 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Cievna chirurgia) 63-00610470-A0057 ambulancia cievnej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610470-A0055 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín 10:30 - 15:30  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0067 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:30 - 16:00  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0052 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0069 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0068 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610470-A0006 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická imunológia a alergiológia) 63-00610470-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia klinickej logopédie ! Ambulancia klinickej logopédie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická logopédia) 63-00610470-A0043 ambulancia klinickej logopédie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická onkológia) 63-00610470-A0041 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:00  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická onkológia) 63-00610470-A0072 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická onkológia) 63-00610470-A0071 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:00  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická onkológia) 63-00610470-A0070 ambulancia klinickej onkológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:00  
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická psychológia) 63-00610470-A0042 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická psychológia) 63-00610470-A0076 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická psychológia) 63-00610470-A0075 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická psychológia) 63-00610470-A0074 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická psychológia) 63-00610470-A0073 ambulancia klinickej psychológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Lekárska genetika) 63-00610470-A0040 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Lekárska genetika) 63-00610470-A0077 ambulancia lekárskej genetiky Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Neurochirurgia) 63-00610470-A0062 ambulancia neurochirurgická Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610470-A0029 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:30  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy ! Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 63-00610470-A0028 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia pediatrickej kardiológie ! Ambulancia pediatrickej kardiológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická kardiológia) 63-00610470-A0030 ambulancia pediatrickej kardiológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia pediatrickej neurológie ! Ambulancia pediatrickej neurológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická neurológia) 63-00610470-A0007 ambulancia pediatrickej neurológie Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
ambulancia pediatrickej oftalmológie ! Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická oftalmológia) 63-00610470-A0026 ambulancia pediatrickej oftalmológie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Denisa Vassová, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pracovné lekárstvo) 63-00610470-A0104 ambulancia pracovného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0058 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0078 ambulancia úrazovej chirurgie Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0095 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0094 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0023 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 63-00610470-A0093 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín    
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610470-A0092 ambulancia vnútorného lekárstva Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
angiologická ambulancia ! Angiologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Angiológia) 63-00610470-A0059 angiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Dermatovenerológia) 63-00610470-A0054 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Dermatovenerológia) 63-00610470-A0081 dermatovenerologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Endokrinológia) 63-00610470-A0053 endokrinologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gastroenterológia) 63-00610470-A0082 gastroenterologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gastroenterológia) 63-00610470-A0051 gastroenterologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Geriatria) 63-00610470-A0049 geriatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Onkológia v gynekológii) 63-00610470-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-00610470-A0085 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gynekologická urológia) 63-00610470-A0003 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610470-A0048 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0084 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0083 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0046 hematologická a transfúziologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
hepatologická ambulancia ! Hepatologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Hepatológia) 63-00610470-A0047 hepatologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Chirurgia) 63-00610470-A0056 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Chirurgia) 63-00610470-A0080 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Chirurgia) 63-00610470-A0079 chirurgická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Infektológia) 63-00610470-A0045 infektologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610470-A0097 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Chirurgia) 63-00610470-A0098 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Oftalmológia) 63-00610470-A0103 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Ortopédia) 63-00610470-A0099 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0102 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (úrazová chirurgia) 63-00610470-A0101 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Urológia) 63-00610470-A0100 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Kardiológia) 63-00610470-A0086 kardiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Kardiológia) 63-00610470-A0044 kardiologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Nefrológia) 63-00610470-A0038 nefrologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 13:00 - 14:00  
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Neurológia) 63-00610470-A0037 neurologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Neurológia) 63-00610470-A0087 neurologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Oftalmológia) 63-00610470-A0066 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Oftalmológia) 63-00610470-A0065 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Oftalmológia) 63-00610470-A0064 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Oftalmológia) 63-00610470-A0035 oftalmologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Ortopédia) 63-00610470-A0036 ortopedická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0088 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatrická otorinolaryngológia) 63-00610470-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 10:00 - 11:00  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Otorinolaryngológia) 63-00610470-A0034 otorinolaryngologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Neonatológia) 63-00610470-A0039 pediatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín dnes neordinuje  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pediatria) 63-00610470-A0031 pediatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610470-A0091 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610470-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Medicína drogových závislostí) 63-00610470-A0004 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Gerontopsychiatria) 63-00610470-A0050 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Psychiatria) 63-00610470-A0022 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Psychiatria) 63-00610470-A0090 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Psychiatria) 63-00610470-A0089 psychiatrická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín    
stacionár ! Stacionár, geriatria, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Geriatria) 63-00610470-A0021 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín    
stacionár ! Stacionár, neurológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Neurológia) 63-00610470-A0008 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 18:00  
stacionár ! Stacionár, psychiatria, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Psychiatria) 63-00610470-A0001 stacionár Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610470-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610470-A0016 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická biochémia) 63-00610470-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610470-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Klinická mikrobiológia) 63-00610470-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, lekárska genetika, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Lekárska genetika) 63-00610470-A0015 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Radiačná onkológia) 63-00610470-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Rádiológia) 63-00610470-A0017 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 14:00  
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Urológia, Intervenčná ultrasonografia v urológii) 63-00610470-A0032 urologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Trenčín, (Fakultná nemocnica Trenčín) (Onkológia v urológii) 63-00610470-A0033 urologická ambulancia Legionárska 28, 91171 Trenčín 7:00 - 15:30  

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK