Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Regionálny rozvoj

Kultúrno-kreatívne centrum (9 súborov)

Zelené oči - dokumenty ku grantu (47 súborov)

Aktuálne výzvy (2 súbory)

Strategické dokumenty (124 súborov)

Konferencia Inovačný región – prezentácie (8 súborov)

Výzva na podávanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK na aktiváciu územia pre prípravu stratégie CLLD (4 súbory)

Trenčiansky samosprávny kraj končí realizáciu projektu Lidské zdroje – bohatství Bílých Karpat (5 súborov)

Bezplatný informačný seminár k výzve z OP KaHR (1 súbor)

Konferencia o rozvoji vidieka v TSK (11 súborov)

Rozvoj vidieka v Trenčianskom kraji a jeho budúcnosť (3 súbory)

Projekty realizované v Trenčianskom kraji v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (3 súbory)

Schvalene projekty v Trencianskom kraji (42 súborov)

Schválené projekty obcí v programe Náš vidiek (1 súbor)

Informačné semináre k výzve Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (1 súbor)

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1101 (1 súbor)

Výzva Operačného programu Výskum a vývoj (1 súbor)

Výzva - Ochrana pred povodňami (1 súbor)

Pozvánky (9 súborov)

5. výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (2 súbory)

Návšteva energetických podnikov v Dánsku (4 súbory)

Okrúhly stôl o energetických službách pre verejný sektor (3 súbory)

Projekty a mikroprojekty realizované TSK (3 súbory)

Európske podnikateľské ocenenie 2001 -2011 (2 súbory)

OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (15 súborov)

Projektový zámer - Projekt Moderné technológie v TSK PDF 1,29 MB

TS TSK prace sklenik PDF 336,29 kB

Seminár Zelené verejné obstarávanie - prihláška PDF 455,81 kB RTF 16,69 MB

Seminár Zelené verejné obstarávanie PDF 626,78 kB

Akčný plán transformácie - formulár projektového zámeru PDF 332 kB RTF 2,49 MB

Nábor kandidátov na expertov v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko PDF 278,78 kB

Zásobník projektových zámerov TSK na obdobie rokov 2014-2020 PDF 416,66 kB

IROP - celý operačný program PDF 5,74 MB

Informatívna správa o príprave programového obdobia 2014 - 2020 pre využívanie fondov EÚ PDF 362,76 kB

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013 PDF 572,48 kB

Informácia o prerokovaní námetov na zmenu rozdelenia kompetencií PDF 525,75 kB

Informácia o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca k 31. 7. 2011 PDF 1,11 MB

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK